Stane Česnik

Stane Česnik je nastopajoči, ki je sodeloval pri Družinski dnevnik (1961), Slovenska drama v letih 1919-1949 (1949) in Kako je s tokom? (1950).