Slava Maroševič

Slava Maroševič je nastopajoča, ki je sodelovala pri Razseljena oseba (1982), Do konca in naprej (1990) in Doktor (1985).