Rudolf Hartwig

Rudolf Hartwig je nastopajoči, ki je sodeloval pri Zentrale Rio (1939).