Peter Weibel

Peter Weibel je nastopajoči, ki je sodeloval pri Postsocializem + Retroavantgarda + Irwin (1997) in Kustosova soba (2018).