Peter Praznik

Peter Praznik je nastopajoči, ki je sodeloval pri Razseljena oseba (1982).