Nina Gorišek

Nina Gorišek je kostumografka, ki je sodelovala pri Sočasja (2017).

kostumografija (1)

kostumografka