Nikola Burzan

Nikola Burzan je nastopajoči, ki je sodeloval pri Dan mira - dogodilo se u Skoplju (1965).