Niko Bolkovec

Niko Bolkovec je nastopajoči, ki je sodeloval pri [Zeleni Jurij v Črnomlju] (1940).