Neda Bučar

Neda Bučar je asistentka režije, ki je sodelovala pri X-25 javlja (1960).

sektor režija (1)

asistentka režije