Nanika Doltar

Nanika Doltar je nastopajoča, ki je sodelovala pri Gregoričev fotoamaterski izlet v Belo krajino (1933) in Jurjevanje v Črnomlju (1933).