Milivoje Krstić

Milivoje Krstić je nastopajoči, ki je sodeloval pri Bokseri idu u raj (1967).