Milena Tajner

Milena Tajner je nastopajoča, ki je sodelovala pri [Zeleni Jurij v Črnomlju] (1940).