Milan Brezigar

Milan Brezigar je nastopajoči, ki je sodeloval pri Samorastniki (1963), Draga moja Iza (1979) in Veselica (1960).