Milan Blažin

Milan Blažin je producent, ki je sodeloval pri Umetniški večer: Gledališče Mileta Koruna (1992).