Mihaela Drnovšek

Mihaela Drnovšek je nastopajoča, ki je sodelovala pri Razseljena oseba (1982).