Mihael Cenc

Mihael Cenc je nastopajoči, ki je sodeloval pri Gradimo novi svet (2011).