Metka Autor

Metka Autor je nastopajoča, ki je sodelovala pri Filmski obzornik 80 – Metka, Meki (2021).