Meri Kinčič

Meri Kinčič je scenaristka, ki je sodelovala pri Nuklearna elektrarna Krško - Polnjenje goriva (1983).