Martina Lenček

Martina Lenček je nastopajoča, ki je sodelovala pri Izkušnja razlike (2003).

Zasedba (1)

uslužbenka zavoda, delovna terapevtka
(osebno)