Marko Černič

Marko Černič je scenarist in režiser, ki je sodeloval pri Ljudje med barvami (1960), Emona (1962) in Agrokombinat "Emona", sveža jajca (1967).