Marjeta Keršič Svetel

Marjeta Keršič Svetel je scenaristka, ki je sodelovala pri Credo (1997).

scenarij (1)

scenaristka
režiserka