Marjan Srienc

Marjan Srienc je nastopajoči, ki je sodeloval pri Razseljena oseba (1982) in Boj na požiralniku (1982).