Marjan Lombar

Marjan Lombar je nastopajoči, ki je sodeloval pri Vesna (1953), Jara gospoda (1953) in Amandus (1966).