Marjan Hlastec

Marjan Hlastec je nastopajoči, ki je sodeloval pri Samorastniki (1963), Butnskala (1985) in Ljubezen (1984).