Marijan Osole je režiser in soproducent, ki je sodeloval pri Avtop (1983), Morte ai schiavi (1983) in Pesem mesa in podoba je telo postala (1985).