Marijan Dermastia

Marijan Dermastia je nastopajoči, ki je sodeloval pri I. festival slovenske telesne kulture (1957) in Ob žici okupirane Ljubljane 10. maj 1959 (1959).