Marija Jordan - Matuševa

Marija Jordan - Matuševa je nastopajoča, ki je sodelovala pri "7.V.1933" Gregoričev foto-izlet v Belo krajino (1933).