Marica Balkovec

Marica Balkovec je nastopajoča, ki je sodelovala pri [Adlešiči, Preloka] (1940).

Zasedba (1)