Maja Rucman

Maja Rucman je nastopajoča, ki je sodelovala pri Colorblindness (2004).