Maja Ajdič

Maja Ajdič je nastopajoči, ki je sodeloval pri Petelinji zajtrk (2007).