Lucia Bomez

Lucia Bomez je nastopajoča, ki je sodelovala pri Maciste il vendicatore dei Maya (1965).