Lojze Drenovec

Lojze Drenovec je nastopajoči, ki je sodeloval pri Slovenska drama v letih 1919-1949 (1949) in Jara Gospoda (1953).