Lojze Drenik

Lojze Drenik je nastopajoči, ki je sodeloval pri [Miličniki - prometniki] (1956).