Ljiljana Krstić

Ljiljana Krstić je nastopajoča, ki je sodelovala pri Dan mira - dogodilo se u Skoplju (1965) in Berlin Kaputt (1981).