Lilijana Bačar Kermavner

Lilijana Bačar Kermavner je nastopajoča, ki je sodelovala pri Prdci - Vonj ljubezni (2006) in Ivan Bolle – volk samotar (2020).