Leopold Krese

Leopold Krese je nastopajoči, ki je sodeloval pri I. festival slovenske telesne kulture (1957).