Laci Cigoj

Laci Cigoj je nastopajoči, ki je sodeloval pri X-25 javlja (1960), Die Banditen vom Rio Grande (1965) in Amandus (1966).