Katja Gec

Katja Gec je nastopajoča, ki je sodelovala pri Štanjel - Večnost kamnitega trenutka (1999).