Jurij Ivanušič

Jurij Ivanušič je nastopajoči, ki je sodeloval pri [Adlešiči, Preloka] (1940).

Zasedba (1)