Jurij Gustinčič

Jurij Gustinčič je nastopajoči, ki je sodeloval pri 20. stoletje Jurija Gustinčiča (2011).