Jože Valentinčič

Jože Valentinčič je nastopajoči, ki je sodeloval pri O gradnjah LRS v letu 1947 v borbi za plan (1948).