Jože Pristov

Jože Pristov je nastopajoči, ki je sodeloval pri Razseljena oseba (1982), Dobri stari pianino (1959) in Veselo gostivanje (1984).