Jože Kovačič

Jože Kovačič je nastopajoči, ki je sodeloval pri Razseljena oseba (1982), Nasvidenje v naslednji vojni (1980) in Čudoviti prah (1975).