Jože Hrovat

Jože Hrovat je nastopajoči, ki je sodeloval pri Draga moja Iza (1979), Heretik (1986) in Čas (2021).