Jože Grilc

Jože Grilc je nastopajoči, ki je sodeloval pri Jara gospoda (1953).