Jošt Franko

Jošt Franko je direktor fotografije, ki je sodeloval pri Obzornik 670 – Rdeči gozdovi (2022).

fotografija (1)

sodelavec
(arhivski material)