Jiří Wohanka

Jiří Wohanka je nastopajoči, ki je sodeloval pri Poslednji dan patriarhata (2020).

Zasedba (1)