Jiří Macháček

Jiří Macháček je nastopajoči, ki je sodeloval pri Nathalie! (1997) in Samotári (2000).