Jiří Havel

Jiří Havel je nastopajoči, ki je sodeloval pri Poslednji dan patriarhata (2020).