Janko Moser

Janko Moser je nastopajoči, ki je sodeloval pri Samorastniki (1963) in Jara gospoda (1953).